ANSIOMERKKI

Vastuullinen työnantaja –ansiomerkki myönnetään pirkanmaalaisille työnantajille, jotka ovat osoittaneet vastuullisuutta, ennakkoluulottomuutta ja luovuutta työllistämällä erityistä tukea tarvitsevan palkkatyöhön.

Ansiomerkin saamisen edellytyksenä on, että työpaikalla on vähintään yksi erityistä tukea tarvitseva henkilö palkkatyössä. Erityistä tukea tarvitseva työntekijä voi tarvita tukea hyvin erilaisissa asioissa. Tuen tarve voi liittyä esimerkiksi tarkkaavaisuuden tai oppimisen pulmiin, mielenterveyteen tai jaksamiseen, fyysisiin rajoitteisiin tai vaikkapa maahanmuuttajien puutteelliseen suomen kielen taitoon. Työnantajan tarjoama tuki voi olla esimerkiksi tavallista laajempi perehdytys työn alkuvaiheessa, työtehtävän tai työajan räätälöinti tai vaikkapa kuvallisten ohjeiden tekeminen työvaiheista.

Vastuullinen työnantaja –ansiomerkki myönnetään digitaalisena ja sen voi lisätä yrityksen sivuille ja esimerkiksi LinkedIniin ja muihin sosiaalisen median kanaviin.

Ansiomerkki on mahdollisuus kertoa yrityksen arvoista myös yrityksen ulkopuolisille tahoille.

Pirkanmaan ammatillisen erityisopetuksen koordinaatiokeskus (PAEK)

  • Susanna Malinen

  • 050 3030 748

  • etunimi.sukunimi@tampere.fi