Erityinen tuki työelämässä

Mitä erityisen tuen tarve tarkoittaa?

Erityistä tukea tarvitseva työntekijä voi tarvita tukea hyvin erilaisissa asioissa. Tuen tarve voi liittyä esimerkiksi tarkkaavaisuuden tai oppimisen pulmiin, fyysisiin rajoitteisiin tai sairauteen, mielenterveyteen tai jaksamiseen,  tai vaikkapa maahanmuuttajien puutteelliseen suomen kielen taitoon. Tuen tarpeet ovat yksilöllisiä ja tärkeää onkin tutustua työntekijään. Usein erityistä tukea tarvitseva osaa myös itse kertoa, millaisista tukitoimista hän hyötyy eniten tai mitkä asiat häntä auttavat. Kun työtehtävät ovat työntekijän edellysten mukaisia ja työntekijä saa tarvitsemaansa ohjausta ja tukea, erityisen tuen tarve ei välttämättä näy työsuorituksessa mitenkään.

Esimerkkejä erityisestä tuesta työelämässä

• Työnantajan tarjoama tuki voi olla esimerkiksi tavallista laajempi perehdytys työn alkuvaiheessa, työtehtävän tai työajan räätälöinti tai vaikkapa kuvallisten ohjeiden tekeminen työvaiheista.

• Työantajan on mahdollista saada työhönvalmentajan tukea edellä mainitun tuen suunnitteluun ja toteuttamiseen.

• Lisäksi työnantaja voi hakea esimerkiksi palkkatukea tai työolosuhteiden järjestelytukea.

Työnantajille suunnattu koulutus erityistä tukea tarvitsevan ohjaamisesta työpaikalla

Työnantajan on mahdollista saada koulutusta erityistä tukea tarvitsevan ohjaamiseen työpaikalla. Koulutusta voidaan järjestää esimerkiksi työpaikan omissa tiloissa.

Kenelle koulutus on tarkoitettu?

Kaikille työnantajille, jotka ovat kiinnostuneita mahdollisuudesta ottaa erityistä tukea tarvitseva työpaikalle oppimaan tai työllistää erityistä tukea tarvitseva. Koulutuksessa työpaikka saa tietoa erityistä tukea tarvitsevien ohjaamisesta työpaikalla. Kouluttajina toimivat työpaikan tarpeen mukaan muun muassa alan ammatilliset erityisopettajat sekä te-palveluiden ja työllisyyspalveluiden asiantuntijat.

Jos olet kiinnostunut koulutuksesta, otathan yhteyttä Pirkanmaan ammatillisen erityisopetuksen koordinaatiokeskukseen (PAEK):

  • Sanna Annala
  • Etunimi.sukunimi@tampere.fi
  • 050 3030 748

Koulutusta voidaan järjestää samanaikaisesti useammalle saman alan työpaikalle tai toiveiden mukaan myös yrityskohtaista koulutusta.

Pirkanmaan ammatillisen erityisopetuksen koordinaatiokeskus (PAEK)

  • Susanna Malinen

  • 050 3030 748

  • etunimi.sukunimi@tampere.fi