HAKEMINEN

MYÖNTÖKRITEERIT

Ansiomerkin myöntökriteerinä on, että työnantaja on palkannut työntekijän ja tukenut tätä jotenkin erityisesti. Ansiomerkkiä hakiessaan työnantaja osoittaa hakemukseen kirjaamalla, että työpaikalla on esimerkiksi

  • tehty työnkuvaan muutoksia ja räätälöity työtehtäviä tai työaikoja ko. työntekijälle sopivaksi
  • tehty työvälineisiin, kalusteisiin tai työpaikan olosuhteisiin muutoksia, jotka ovat välttämättömiä vammasta tai sairaudesta aiheutuvan haitan poistamiseksi tai vähentämiseksi
  • käytetty tavallista enemmän aikaa työhön perehdyttämiseen,
  • määritetty henkilökohtainen tukihenkilö tai perehdyttäjänä toimiva työkaveri TAI 
  • käytetty apuvälineitä (esim. kuvallisia ohjeita työvaiheista)

HAKULOMAKE

Ansiomerkkiä haetaan täyttämällä ohessa oleva lomake.

  • Ansiomerkki on voimassa kahden vuoden ajan. Kahden vuoden jälkeen ansiomerkin myöntäjä (PAEK) on yhteydessä työnantajaan. Olemassaolevan ansiomerkin uusiminen on nopea prosessi. Tarkemmat ohjeet kerrotaan työnantajalle yhteydenoton yhteydessä.
  • Vastuullisen työnantaja –ansiomerkin myöntää Pirkanmaan ammatillisen erityisopetuksen koordinaatiokeskus (PAEK). Hakemuksen käsittelyaika on muutamasta päivästä viikkoon (loma-aikoina käsittelyaika saattaa olla pidempi).
* kaikki kentät pakollisia

** Voit vapaamuotoisesti kertoa, millaisin perustein yritys hakee ansiomerkkiä. Perusteluihin voi kirjata esimerkiksi mitä tavalliseen rekrytointiprosessiin verrattuna erityistä työpaikka on tehnyt työllistääkseen erityistä tukea tarvitsevan.

*** Muut työnantajat voivat sivustolle kerättyjen esimerkkien kautta tutustua erilaisiin mahdollisuuksiin tukea erilaisia työntekijöitä myös omalla työpaikallaan.

Pirkanmaan ammatillisen erityisopetuksen koordinaatiokeskus (PAEK)

  • Susanna Malinen

  • 050 3030 748

  • etunimi.sukunimi@tampere.fi