MIKSI MUKAAN?

 
  • Erityistä tukea tarvitsevia työntekijöitä palkanneiden työnantajien kokemukset heistä työntekijöinä ovat olleet pääosin erittäin positiivisia. Erityistä tukea tarvitsevat työntekijät ovat usein motivoituneita ja sitoutuneita työntekijöitä ja pidettyjä työkavereita. Työnantajien mukaan he vaikuttavat monesti positiivisesti koko työpaikan ilmapiiriin.
  • Palkkaamalla erityistä tukea tarvitsevan voit olla mukana edistämässä tasa-arvoisen työelämän toteutumista ja kaikkien mahdollisuutta tehdä työtä.
  • Monimuotoinen työyhteisö on rikkaus. Monimuotoisen työyhteisön ansiosta voidaan asioita ymmärtää mahdollisimman monesta näkökulmasta ja oppia erilaisia tapoja tehdä asioita. Tämä on merkityksellistä myös liiketoiminnan kannalta. 
  •  Työnantajalle erityistä tukea tarvitsevan työntekijän työllistäminen on oiva mahdollisuus saada yritykseensä osaavaa, motivoitunutta ja sitoutunutta henkilökuntaa ja samalla toteuttaa yhteiskuntavastuuta.
 
  • Useimmilta työpaikoilta löytyy työtehtäviä, jotka eivät tunnu kuuluvan kenelläkään. Jos erityistä tukea tarvitsevan työntekijän tehtävänkuva kootaan työtehtävistä, joiden tekemiseen kenelläkään ei tunnu olevan aikaa, voi muilta työntekijöiltä vapautua aikaa oman ydintehtävän hoitamiseen.
  • Työtehtävien läpikäyminen ja purkaminen osiin voivat selkeyttää työvaiheita ja kokonaisuutta myös muille kuin erityistä tukea tarvitsevalle työntekijälle. Työn tekemiseen liittyvän ohjeistuksen ja perehdytyksen selkokielistäminen palvelee kaikkia työntekijöitä.
  •  Vastuullinen työnantaja -ansiomerkki osoittaa, että yrityksen toiminta on vastuullista, ennakkoluulotonta ja luovaa. Ansiomerkki on mahdollisuus kertoa yrityksen arvoista myös yrityksen ulkopuolisille tahoille.

Pirkanmaan ammatillisen erityisopetuksen koordinaatiokeskus (PAEK)

  • Susanna Malinen

  • 050 3030 748

  • etunimi.sukunimi@tampere.fi