ANSIOMERKKI

Vastuullinen työnantaja –ansiomerkki myönnetään pirkanmaalaisille työnantajille, jotka ovat edistäneet vastuullista ja monimuotoista rekrytointia sekä erityistä tukea tarvitsevien työllistymistä palkkatyöhön

Ansiomerkin saamisen edellytyksenä on, että työpaikalla on vähintään yksi erityistä tukea tarvitseva henkilö palkkatyössä.

Erityistä tukea tarvitsevan työntekijän tuen tarve voi liittyä esimerkiksi tarkkaavaisuuden tai oppimisen pulmiin, mielenterveyteen tai jaksamiseen, fyysisiin rajoitteisiin tai puutteelliseen suomen kielen taitoon.

Työnantajan tarjoama tuki voi olla esimerkiksi tavallista laajempi perehdytys työn alkuvaiheessa, työtehtävän tai työajan räätälöinti tai vaikkapa kuvallisten ohjeiden tekeminen työvaiheista.

Vastuullinen työnantaja –ansiomerkki myönnetään digitaalisena.
Sen voi lisätä yrityksen kotisivuille ja esimerkiksi LinkedIniin ja muihin sosiaalisen median kanaviin.

Ansiomerkki on mahdollisuus viestiä yrityksenne arvoista, ja osoittaa sosiaalista vastuuta ja ennakkoluulottomuutta!

Pirkanmaan ammatillisen erityisopetuksen koordinaatiokeskus (PAEK)

  • Susanna Malinen

  • 050 3030 748

  • etunimi.sukunimi@tampere.fi