Erityinen tuki työelämässä

Mitä erityisen tuen tarve tarkoittaa?

Erityistä tukea tarvitseva työntekijä voi tarvita tukea hyvin erilaisissa asioissa. 

Tuen tarpeet ovat aina yksilöllisiä, ja siksi on tärkeää, että tutustut uuteen työntekijään.

Tukitarpeet voivat liittyä esimerkiksi:

 • tarkkaavaisuuden tai oppimisen pulmiin
 • fyysisiin rajoitteisiin tai sairauteen
 • mielenterveyteen tai jaksamiseen
 • tai puutteelliseen suomen kielen taitoon.

Usein tukea tarvitseva osaa itse kertoa, millaisista tukitoimista hyötyy tai mitkä asiat tukevat.

Erityisen tuen tarve ei välttämättä näy työsuorituksessa mitenkään, kun työtehtävät ovat työntekijälle edellytysten mukaisia ja saatu ohjaus ja tuki riittävää. 

Esimerkkejä erityisestä tuesta työelämässä

 • Tavallista laajempi perehdytys työn alkuvaiheessa.
 • Työtehtävän tai työajan räätälöinti
 • Kuvallisten ohjeiden tekeminen työvaiheista.
 • Työhönvalmentajan tuki edellä mainitun suunnittelussa ja toteutuksessa.

Lisäksi työnantajan saatavilla on taloudellista tukea, esimerkiksi palkkatuen tai työolosuhteiden järjestelytuen muodossa. 

Työnantajille suunnattu koulutus erityistä tukea tarvitsevan ohjaamisesta työpaikalla

Työnantajan on mahdollista saada koulutusta erityistä tukea tarvitsevan ohjaamiseen työpaikalla.
Koulutusta voidaan järjestää työpaikan omissa tiloissa.

Kenelle koulutus on tarkoitettu?

Työnantajille, jotka ovat kiinnostuneita tarjoamaan työssäoppimisen- ja työllistämisen mahdollisuuksia erityistä tukea tarvitseville. 

Koulutus tarjoaa tietoa erityistä tukea tarvitsevien ohjaamisesta työpaikalla.

Kouluttajina toimivat työpaikan tarpeen mukaan muun muassa alan ammatilliset erityisopettajat sekä te-palveluiden ja työllisyyspalveluiden asiantuntijat.

Jos olet kiinnostunut koulutuksesta, otathan yhteyttä Pirkanmaan ammatillisen erityisopetuksen koordinaatiokeskukseen (PAEK):

Susanna Malinen
etunimi.sukunimi@tampere.fi
p. 050 3030 748

Koulutus voidaan järjestää samanaikaisesti useammalle saman alan työpaikalle, tai toiveiden mukaan yrityskohtaisesti.

Pirkanmaan ammatillisen erityisopetuksen koordinaatiokeskus (PAEK)

 • Susanna Malinen

 • 050 3030 748

 • etunimi.sukunimi@tampere.fi