MIKSI MUKAAN?

 
 • Monimuotoinen rekrytointi vaikuttaa positiivisesti koko työpaikan ilmapiiriin. Tyytyväinen henkilöstö = tyytyväiset asiakkaat. 
 • Palkkaamalla erityistä tukea tarvitsevan edistät tasa-arvoisen työelämän toteutumista, ja kaikkien mahdollisuutta tehdä työtä.
 • Monimuotoinen työyhteisö on rikkaus, joka tekee yrityksistä luovempia ja siten kannattavampia, kun oikeat henkilöt ovat mukautetusti oikeissa työtehtävissä. 
 • Erityistä tukea tarvitsevan työntekijän työllistäminen on mahdollisuus saada yritykseensä osaavaa, motivoitunutta ja sitoutunutta henkilökuntaa.
 
 • Monimuotoinen rekrytointi on vastuullisen yrityksen kivijalka, joka toimeenpanee yrityksesi yhdenvertaisuus – ja tasa-arvosuunnitelman käytäntöön.
 • Työtehtävien läpikäyminen ja purkaminen osiin selkeyttävät työn vaiheita ja kokonaisuutta koko työyhteisölle.
  Työn tekemiseen liittyvän ohjeistuksen ja perehdytyksen selkokielistäminen palvelee kaikkia työntekijöitä.
 • Vastuullinen työnantaja -ansiomerkki osoittaa yrityksen toiminnan olevan vastuullista ja ennakkoluulotonta. Ansiomerkki on mahdollisuus kertoa yrityksesi arvoista, jotka tekevät yrityksesi työpaikoista sekä brändistä houkuttavampia !

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TYÖELÄMÄ

Vastuullinen työnantaja linkittyy YK:n kestävän kehityksen Agenda2030 viitekehyksessä sosiaaliseen kestävyyteen. 

Sosiaalisen kestävyyden keskiössä on yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus ja osallisuus.

Miten nämä kestävän kehityksen tavoitteet viedään osaksi yrityksen toimintaa? Tutustu esimerkkeihin kuvan alta!

Vastuullinen työnantaja YK:n kestävän kehityksen Agenda2030 viitekehyksessä

Täsmätyö kestävän työelämän mahdollistajana

Täsmätyö eli yksilöllisesti räätälöidyt työtehtävät varmistavat, että työntekijän toimintakyky sekä työn vaatimukset ja mahdollisuudet vastaavat toisiaan.

Täsmätyökyky tarkoittaa yksilön kykyä suoriutua täysimääräisesti tietystä työtehtävästä. 

Monimuotoinen rekrytointi ja täsmätyö linkittyvät kahdeksaan kestävän kehityksen tavoitteeseen:

 • Yksilölle täsmätyö mahdollistaa hyvän arjen luoden taloudellista turvaa (1) ja antaa osallisuuden ja merkityksellisyyden kokemuksia (3, 8, 10, 11, 17).

 • Työnantajalle täsmätyö on keino edistää tasa-arvoisen ja yhdenvertaisen työelämän toteutumista (5, 8, 10).

 • Täsmätyö luo yhteiskunnallisesti arvokkaita kumppanuuksia (4, 8, 11, 17) koulutuksen, työelämän ja kolmannen sektorin toimijoiden välille. 

Kenestäkään meistä ei ole kaikkiin töihin, mutta kaikista on johonkin työhön! 
– AMEO-oppilaitosten kannanotto

Pirkanmaan ammatillisen erityisopetuksen koordinaatiokeskus (PAEK)

 • Susanna Malinen

 • 050 3030 748

 • etunimi.sukunimi@tampere.fi